Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-20-002-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 14-Jan-2020
Data e skadimit: 24-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi me DVR-16 CH për Qendren Emergjente
Shqip - Furnizimi me DVR-16 CH për Qendren Emergjente.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka DVR-16 CH za hitni centar
Serbisht -Nabavka DVR-16 CH za hitni centar.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: