Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KRM “ Pastërtia “ Sh.a Ferizaj
Nr. i Prokurimit: KRMFe-20-016-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 14-Jan-2020
Data e skadimit: 24-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi me kompjuter për nevojat e KRM"Pastërtia"Sh.A.-Ferizaj
B52 NJOFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa kompjutere za potrebe RKUO”Pastertia”A.D.-Ferizaj
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: