Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ Gjakovë
Nr. i Prokurimit: KRU/HR-20-001-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 14-Jan-2020
Data e skadimit: 24-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me një Televizor
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje TV-om
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: