Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KRM “ Pastërtia “ Sh.a Ferizaj
Nr. i Prokurimit: KRMFe-20-013-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 14-Jan-2020
Data e skadimit: 24-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Rivlerësimi i pasurisë së paluajtëshme dhe të luajtëshme të KRM “Pastërtia”sh.a.- Njësia në Shtime dhe Kaçanik.
B52 NJOFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ponovna procena nekretnine i imovine RKUO"Pastertia" a.d.. - Jedinica u Štimle i Kacanik
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: