Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.
Nr. i Prokurimit: KEK-20-333-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 15-Jan-2020
Data e skadimit: 25-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me Kpuca industriale te thela
333 Njoftimi për nënshkrimin e kontratë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdovanje sa jaknomi panolone za zaverivace
333- Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: