Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KOSTT sh.a
Nr. i Prokurimit: KOSTT-20-131-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Jan-2020
Data e skadimit: 25-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Servisimi i baterive për UPS SOCOMEC
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës me vlera minimale 19-vm131-247.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servis baterije za UPS SOCOMEC
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora minimalnom vrednosu 19-vm131-247.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: