Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NPH Iber Lepenc
Nr. i Prokurimit: IL-20-001-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Jan-2020
Data e skadimit: 25-Jan-2020
Titulli i shpalljes: “Servisimi i veturës Touareg”
001 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Servisimi i vetures Tourag.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Servisiranje automobila"
001 Obaveštenje o potpisivanju ugovora Tourag Servis.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: