Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Obiliq
Nr. i Prokurimit: OB614-20-091-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Jan-2020
Data e skadimit: 25-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Filmimi, fotografimi i projekteve para dhe gjatë realizimit të tyre
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-091.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snimanje, fotografisanje projekata pre i tokom njihove realizacije
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora 091.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: