Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NPL.PASTRIMI”SHA.
Nr. i Prokurimit: PAS-71510-20-084-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 15-Jan-2020
Data e skadimit: 25-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Regullimi i sistemit te Boshpompes dhe montimi ne kamion Vollvo NJ. DRENAS
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravka Boshpumpe system sa montazhomu kamion o.p.Gllogovac sa br
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: