Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: N.P.L''PALLATI I RINISË''SH.A
Nr. i Prokurimit: PR2019-20-048-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Jan-2020
Data e skadimit: 25-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi me kompjuter komplet me te gjitha paisjet
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavite kompletan racunar sa svom opremom
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovoraa.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: