Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Vushtrri
Nr. i Prokurimit: VU644-20-001-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 11-Feb-2020
Data e skadimit: 21-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me tepison për klasën parafillor në SHMU "Lumni Surdulli"
B52 - 2020 - 001 - Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa tepiha za predskolskim klasu u NSOS "Lumni Surdulli"
B52 - 2020 - 001 - Obavestenje o ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: