Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Spitali Regjional Pejë
Nr. i Prokurimit: SH705-20-001-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 11-Feb-2020
Data e skadimit: 21-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me reduktorë për O2
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje reduktora za O2
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: