Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.
Nr. i Prokurimit: KEK-20-020-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 11-Feb-2020
Data e skadimit: 21-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Mirmbajtja e Ashensorit
020 Mirmbajtja e Ashensorit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Odarzavanje Lifta
020 Odarzavanje Lifta.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: