Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.
Nr. i Prokurimit: KEK-20-030-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Regulimi i automjetit Reno-Clio
030 regulimi i automjetit Reno-Clio.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravka automobile Reno-Clio
030 Popravka automobila Reno-Clio.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: