Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)
Nr. i Prokurimit: AQP-AK-20-006-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me Furnizim me ormanë metalik për nevojat e Agjencive të Pavarura
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa metalnim ormanima za potrebe Agencije protiv Korupcije
Obaveštenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: