Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KOSTT sh.a
Nr. i Prokurimit: KOSTT-20-005-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi me Pluta-material për eliminimin e rrjedhjeve në Transformatorëve Energjetik
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës me vlera minimale 20-vm005-147.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka materijala za uklanjanje curenja u transformatorima snage
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora minimalnom vrednosu 20-vm005-147.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: