Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KOSTT sh.a
Nr. i Prokurimit: KOSTT-20-003-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim dhe montimi i baterive të smart UPS 3000 apc
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës me vlera minimale 20-vm003-147.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Isporuka i ugradnja pametnih UPS 3000 apc baterija
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora minimalnom vrednosu 20-vm003-147.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: