Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KRUK”Hidromorava SH A “Gjilan
Nr. i Prokurimit: KRUK-20-011-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me Material administrativ(kalendar,lapsa kimik dhe mbishkrime tjera)
Njoftimi per nenshkrim te kontrates-17.06.2019 ....xxxxxx(11).doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Isporuka administrativnog materijala (kalendari, hemijske olovke i drugi natpisi)
OBaveshtenje -100-1000--17.06.2019 (2)xxxx......doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: