Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Administrata Tatimore e Kosovës
Nr. i Prokurimit: AT116-20-003-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Shërbimet e muzikës lehtë me rastin e manifestimit të 20 vjetorit të ATK-së
B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates_20 vjetori_krp_shqip_170120.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Muzicke usluge lagana povodom 20. godišnjice manifestacije PAK
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora_20 vjetori_krp_serb_170120.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: