Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Drenas
Nr. i Prokurimit: 611-20-003-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: FURNIZIM ME JORGANA DHE POSTAVA PËR FËMIJË NË QEAP “ARDHMËRIA” DRENAS - KOMORAN
B52 Njoftim për nënshkrimin e kontratës -Jorgana Ardhmeria 23.01.2020.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: DOBAVLJANJE ODJECA I POSTAVA ZA DJECU U CHEAP "BUDUCNOSTI" DRENE - KOMORAN
1 B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora - Jorgana Ardhmeria 23.01.2020.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: