Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Drenas
Nr. i Prokurimit: 611-20-013-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: FURNIZIM ME RAKETË ZHYTËSE OËR UJI DHE PAISJE TJERA NË SHFMU “ABEDIN BUJUPI” ARLLAT
B52 Njoftim për nënshkrimin e kontratës -Raketa Abedin Bujupi 11.02.2020.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: NABAVKA VODOVODNOG RASPRODAJE I DRUGE OPREME U ABBIN ARLLAT "BUJUPI"
1 B52 Obavestenje o potpisivanju ugovoraRaketa Abedin Bujupi 11.02.2020.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: