Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NPL.PASTRIMI”SHA.
Nr. i Prokurimit: PAS-71510-20-003-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: ” Larja e mjeteve te NPL.’PASTRIMI’SH.A. (kamionët e mbeturinave,vetura Golf IV dhe Traktori ).”
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës- .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Pranje alata NPL.'CLEANING'SH.A. (Kamioni za smec´e, automobili i traktori Golf IV).”
Obavestenje o potpisivanju ugovora .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: