Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NQ Termokos sh.a.
Nr. i Prokurimit: TER-20-005-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Mirembajtja e web faqes zyrtare te NP”TERMOKOS”sh.a.
B52Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Oderzhavanje zvaniqne web stanice GT”Termokos”d.d.
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: