Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-20-003-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Feb-2020
Data e skadimit: 22-Feb-2020
Titulli i shpalljes: Korigjim i njoftimit te dates 05.02.2020-Akordimi dhe servisimi i pianove ne shkollën muzikore
Nr. 616 20 03A 247 Akordimi dhe servisimi i pianinove ne shkollen e muzikes- Prenk Jakova.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisanje i akordiranje školsku muzickog piano
Nr. 616 20 03A 247 Servisanje i akordiranje školsku muzickog piano.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: