Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sekretariati i Komisionit Qëndror i Zgjedhjeve
Nr. i Prokurimit: KQZ320-20-014-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Mar-2020
Data e skadimit: 02-Apr-2020
Titulli i shpalljes: Dezinfektimi ,Dezinsektimi dhe Deratizimi i oOjektit për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetarë Komune Podujevë
20-0014__B52 KRPP Njoftimi per nenshkrimin e kontrates_al.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija vanrednih izbora za gradonacelnike Podujeve
20-0012__B52 KRPP Njoftimi per nenshkrimin e kontrates_sr.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: