Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sekretariati i Komisionit Qëndror i Zgjedhjeve
Nr. i Prokurimit: KQZ320-20-013-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Mar-2020
Data e skadimit: 02-Apr-2020
Titulli i shpalljes: Riparimi dhe mirëmbajtja e rrymës në Objektin e QNR-së
20-0013__B52 KRPP Njoftimi per nenshkrimin e kontrates_al.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravak i održavanje struje u objektu CRC
20-0013__B52 KRPP Njoftimi per nenshkrimin e kontrates_sr.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: