Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: 90900-20-007-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Mar-2020
Data e skadimit: 02-Apr-2020
Titulli i shpalljes: “Dezinfektimi i hapësirave të BKK”
07 Dezinfektimi i hapesirave te BKK (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Usluge za Dezinfekcija prostorija u NBK”
07 Dezinfektimi i hapesirave te BKK serb..docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: