Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Novo Bërd
Nr. i Prokurimit: NB654-20-005-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 24-Mar-2020
Data e skadimit: 03-Apr-2020
Titulli i shpalljes: Dezinfektimi I hapsirave te institucioneve komunale
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Desinfekcija prostroi opstinske institucije
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: