Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Punëve të Brendshme
Nr. i Prokurimit: MPB214-20-005-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Mar-2020
Data e skadimit: 03-Apr-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizim me dezinfektues dhe doreza mbrojtëse”
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-23.03.2020.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitnih rukavica”
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora-23.03.2020.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: