Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Infrakos Sh.a
Nr. i Prokurimit: INF-20-015-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Mar-2020
Data e skadimit: 03-Apr-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material mbrojtës ndaj viruseve.
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa material protiv za Virus.
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: