Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Fushë Kosovë
Nr. i Prokurimit: FK612-20-008-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Mar-2020
Data e skadimit: 04-Apr-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me termometra
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës - (vler minimale) (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa termometrima
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora. (minimalne vrednosti).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: