Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Hani i Elezit
Nr. i Prokurimit: HE659-20-008-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Mar-2020
Data e skadimit: 04-Apr-2020
Titulli i shpalljes: ” Furnizim me notesa me mbishkrim Komuna Hani i Elezit”
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës- .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “"Nabavka beležnica sa natpisom Opština Hani i Elezit”
Obavestenje o potpisivanju ugovora .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: