Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimi Korrektues i Kosoves
Nr. i Prokurimit: Shkk-20-003-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 25-Mar-2020
Data e skadimit: 04-Apr-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim më material për qepjen e maskave mbrojtëse nga të burgosurit
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës Furnizimi me material.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Furnizim më material për qepjen e maskave mbrojtëse nga të burgosurit
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora Snabdevanje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: