Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Spitali i Vushtrisë
Nr. i Prokurimit: MSH707-20-008-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Mar-2020
Data e skadimit: 04-Apr-2020
Titulli i shpalljes: Material shpenzues per sherbimin financiar
Kontrata Material shpenzues per Sherbimin financiar 008 2020.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Potrosni material za finansijsku sluzbu
Ugovor Snabdevanje Potrosni materijala za Finansijska Sluzba 008 2020.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: