Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Punëve të Brendshme
Nr. i Prokurimit: MPB214-20-006-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Mar-2020
Data e skadimit: 04-Apr-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizim me material higjenik”
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Snabdevanje higijenskim materijalom”
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: