Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra Klinike Univeristare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: QKUK701-20-093-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 25-Mar-2020
Data e skadimit: 04-Apr-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizim me pijata mb3 me kapak”
Njoftim per nenshkrim te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Napajanje sa poklopcima mb3 sa poklopcem"
Njoftim por nenshkrimin e kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: