Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Shërbimet e Shëndetit Mendor - Prizeren
Nr. i Prokurimit: SHSHMP-20-005-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Mar-2020
Data e skadimit: 04-Apr-2020
Titulli i shpalljes: “Dezinfektimi Dezinsektimi dhe Deratizimi i hapësirave të brendshme të objekteve”
DRAFT Njoftimi për nënshkrimin e kontratës “Dezinfektimi Dezinsektimi dhe Deratizimi i hapësirave të brendshme të objekteve”.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Dezinfekcija Dezinsekcija i Deratizacija unutrašnjih prostora zgrada”
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora Dezinfekcija Dezinsekcija i Deratizacija unutrašnjih prostora zgrada.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: