Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Skënderaj
Nr. i Prokurimit: SK643-20-024-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me tri boca oksigjeni me mekanizem komp për pacient për SHPMPF në Skenderaj
Furnizim me tri boca oksigjeni me mekanizem komp për pacient për SHPMPF në Skenderaj.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka tri boce sa kiseonikom sa kompjuterskim mehanizmom za pacijenta za SHPMPF u Skenderaju
Nabavka tri boce sa kiseonikom sa kompjuterskim mehanizmom za pacijenta za SHPMPF u Skenderaju.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: