Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KRU "Hidroregjionijugor "Sh.a Prizren
Nr. i Prokurimit: HJ-20-012-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me elektromotor per pompe zhytese 7.5KW KRU-Hidroregjioni Jugor”sh.a Prizren
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (6).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Napajanje elektromotora za potopne pumpe od 7,5 kw HidroregjioniJugor "š.a. Prizren
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: