Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Klinë
Nr. i Prokurimit: KL634-20-019-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: FURNIZIM ME BARI ARTIFICIAL PER REHABILITIM I FUSHES SE SPORTIT NE SHKOLLEN VOLLJAK – PJESE NGA PROGRAMI I USAID
B52 Njoftim mbi Neneshkrimn e kontrates -FURNIZIM PER FUSHE TE SPORTIT SHKOLLES VOLLJAK 18.05.2020.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: SNABDEVANJE MATERJALIM ZA REHABILITANJE SPORTSKO DEO U SHKOLLI VOLLUJAK – PROGRAM USAID-A
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora SNABDEVANJEM ZA SHKOLLE VOLLUJAK 18.05.2020.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: