Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NR Pastrimi - Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PAS-20-030-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: Riparimi i elektronikës së kompakrorit për Kamion Volvo me targa 01-685-IF,Nj.Op.-Drenas
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravka komparativne elektronike za Volvo Trucks sa registarskim tablicama 01-685-IF, NJ.Op.-Drenas
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: