Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra e Kosovës për transfuzionin e gjakut Prishtinë
Nr. i Prokurimit: QKKTGJ71700-20-004-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: Sherbimet per qasje ne internet
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluge za pristup Internetu
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: