Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prizren
Nr. i Prokurimit: PZ622-20-043-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: Servisimi aparate laboratorike me pjese shpenzuese në QKMF
043 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS- Servisimi aparate laboratorike me pjese shpenzuese në QKMF (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisimi aparate laboratorie sa potroshnim materijalom u GCPM..
043OBAVEŠTENJE O UGOVORA-Servisimi aparate laboratorije sa potroshnim matarijalom u GCPM .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: