Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimet e Shendetit Mendor Gjilan
Nr. i Prokurimit: SHSHMGJ71205-20-010-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: “ Furnizime për zyrë”
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Kancelarijski materijal"
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: