Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-Prizren
Nr. i Prokurimit: KRMP-20-020-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pjes? p?r Traktori Tafe 42 DI. Nj?sia Operative Prizren
020.2020-Njoftim per nenshrim te kontrates shqip- PZ.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka delova za traktor Tafe 42 DI. Operativna jedinica Prizren
020.2020-Obavestenje o potpisivanjuugovora-PZ.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: