Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Deçan
Nr. i Prokurimit: DE631-20-018-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me uniforma për punëtoret e N.P.L.’’Higjiena”-Deçan
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 018-2020.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka uniforme za radnike "Higijene" -Decane
Obavestenje o potpisivanju ugovora 018-2020.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: