Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Leposaviq
Nr. i Prokurimit: LE641-20-013-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2020
Data e skadimit: 30-May-2020
Titulli i shpalljes: Prokurimi i kositësve të lëndinëve
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 013(2020).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka kosilica za travu
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora 013(2020).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: