Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: 90900-20-011-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-May-2020
Data e skadimit: 01-Jun-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me dezinfektues dhe dorza mbrojtse për nevoja të BKK-së ”.
011 Furnizim me dezinfektues dhe dorza.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Nabavka dezinfekcijskog materijala za potrebe NBK".
011 Furnizim me dezinfektues dhe dorza . serb..docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: