Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Nr. i Prokurimit: MBPZHR408-20-012-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-May-2020
Data e skadimit: 01-Jun-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizim me pajisje për pastrim në LUV”
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Nabavka opreme za cišc´enje u LUV-u“
Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: