Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Banka Boterore
Nr. i Prokurimit: H167-20-004-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Kërkesë për Shprehje Interesi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-May-2020
Data e skadimit: 07-Jul-2020
Titulli i shpalljes: National Spectrum Monitoring System (NSMS) contract
Request for Bid, NSMS, KODE-1.2.2-2019..pdf
Notice Title: National Spectrum Monitoring System (NSMS) contract
Request for Bid, NSMS, KODE-1.2.2-2019..pdf
Titula Nabavke: National Spectrum Monitoring System (NSMS) contract
Request for Bid, NSMS, KODE-1.2.2-2019..pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: